Jakość 


Produkty firmy Böttcher to produkty o najwyższej jakości.

Wszystkie z 16 zakładów produkcyjnych,

  • 5 w Niemczech,

  • 6 w innych krajach europejskich,

  • 2 w Tajlandii,

  • 1 w Chinach,

  • 3 w USA,

posiadają Certyfikat ISO 9001. Dzięki temu, nasi Klienci mogą być pewni jednakowej, najwyższej jakości niezależnie od miejsca produkcji.

 

Firma Böttcher posiada własne zaplecze badawczo-naukowe w skład którego wchodzą m.in. doskonale wyposażone laboratoria fizyczne i chemiczne. Zatrudnionych jest tam ok. 50 osób. Ich zadaniem jest  zarówno tworzenie i badanie nowych mieszanek gumowych i poliuretanowych, jak też udoskonalanie już istniejących. Testowane są tam nowe wałki i mieszanki pod kątem odporności na: naciski, odspajanie od rdzenia, puchnięcie, zmiany twardości i zużycie mechaniczne. Celem jest uzyskanie jak najlepszych surowców wykorzystywanych do produkcji wałków, tak aby te mogły pracować dłużej, z jak najmniejszymi zniekształceniami i miały wysokąLaboratorium odporność chemiczną i termiczną

Dzięki prowadzonym badaniom, wpływającym na stałą poprawę jakości i rozwój procesów technologicznych, Böttcher stał się światowym liderem w produkcji wałków graficznych i technicznych.

        Nie bez znaczenia jest również fakt, że mieszanki gumowe  do produkcji wałków, dostarczane są do wszystkich zakładów produkcyjnych z jednego źródła, tj. z własnej mieszalni gumy w Gelsdorf.

        Świadectwem wysokiej jakości produktów firmy Böttcher jest między innymi,  przyznana w 1993 roku nagroda
GATF "Intertech Award
GATF"

 

 

 

©2003 Böttcher Polska sp. z o.o. - Produced by Böttcher Polska